Gereedschap bewaken
Dit is wat tekst in een div-blok.

Verminder je ecologische voetafdruk door efficiënt beheer van gereedschap

Geschreven door
Sebastien De Grauwe

In het jaar 2022 moet je als bedrijf een inspanning doen om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Wist je dat efficiënt gereedschapbeheer daarbij kan helpen? Door je gereedschap beter te beheren, kun je hun levensduur verlengen en voorkomen dat ze verloren gaan. Dit komt zowel je portemonnee als je ecologische voetafdruk ten goede.
Lees er alles over in dit artikel.

Als bouw- of installatiebedrijf gebruik je veel gereedschap. De beschikbaarheid van betrouwbaar werkgereedschap is cruciaal voor je bedrijf. Je medewerkers kunnen hun taken alleen efficiënt uitvoeren als ze het juiste gereedschap in goede staat gebruiken.

Slecht beheer van gereedschap vergroot de ecologische voetafdruk

Veel gereedschappen worden slecht beheerd en onderhouden. Dit leidt tot voortijdig verlies of defect raken, waardoor de hoeveelheid afval onnodig toeneemt.

Slecht functionerend of ontbrekend gereedschap heeft een grote impact op uw bedrijf. Niet alleen in termen van kosten voor de aanschaf van nieuw gereedschap, maar ook in termen van inactiviteit of verminderde winstgevendheid van uw personeel.

Vandaar de noodzaak om voor twee dingen te zorgen:

  • De levensduur van uw gereedschap
  • Verlies of diefstal van gereedschap voorkomen

Verleng de levensduur van uw gereedschap

Je denkt er waarschijnlijk niet over na om je gereedschap te vervangen wanneer je het koopt. Dat is logisch, want je hoopt dat ze zo lang mogelijk meegaan. Maar gereedschap kan heel snel slijten als het intensief wordt gebruikt. Maar als gebruiker kunt u wel invloed uitoefenen. Door je gereedschap regelmatig te onderhouden, kun je de levensduur aanzienlijk verlengen. Goed onderhoud begint met zorgvuldig schoonmaken en het tijdig vervangen van slijtagegevoelige onderdelen, zoals een boor. Langdurig werken met versleten gereedschap heeft een negatieve invloed op de levensduur.

Verlies en diefstal van gereedschap voorkomen

Uit politiestatistieken blijkt dat er in België dagelijks 8 bouwdiefstallen worden gepleegd. Hieronder vallen diefstallen van bouwmaterialen, klein gereedschap en zwaar materieel. Maar diefstal is niet de enige oorzaak van het verlies van gereedschap. Vaak gaan ze gewoon verloren omdat ze slecht beheerd worden op de werf. Tijdens het werk laat iemand het gereedschap ergens vallen en vergeet het vervolgens. Of het wordt geleend door een andere aannemer die op de bouwplaats werkt en het per ongeluk meeneemt.

Efficiënt en ecologisch beheer van gereedschap

Om verlies, diefstal of vroegtijdige slijtage van uw gereedschap te voorkomen, moet u om te beginnen het verantwoordelijkheidsgevoel van uw werknemers stimuleren. Hierdoor zullen ze oplettender en voorzichtiger worden met het gereedschap dat ze gebruiken. Maar hoe bereik je dit?

Automatische rapportage van interviews

Met het HeronTrack volgsysteem kunt u voor elk gereedschap de lijst met vroegere en toekomstige onderhoudsbeurten raadplegen. De toepassing waarschuwt u automatisch wanneer uw gereedschap een onderhoudsbeurt nodig heeft. Zo mist u nooit een onderhoudsbeurt en blijft uw gereedschap langer in vorm.

Gebruiksgeschiedenis stimuleert verantwoordelijkheidsgevoel

Traceergegevens vertellen je ook wie een gereedschap het laatst heeft gebruikt. Deze kennis vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel van werknemers en zorgt ervoor dat ze voorzichtiger omgaan met hun werkapparatuur.

Gereedschap traceren voorkomt verlies en diefstal

Met een gereedschapvolgsysteem weet u altijd waar uw gereedschap is. Met behulp van de mobiele applicatie HeronTrack kunnen uw werknemers gemakkelijk al het gereedschap op locatie terugvinden en raakt er niets kwijt of wordt er niets gestolen.

Uw ecologische voetafdruk verkleinen met efficiënt gereedschapbeheer?

Een systeem om gereedschap te volgen maakt het beheer van gereedschap eenvoudig en efficiënt. Met HeronTrack kunt u het gereedschap op al uw locaties op afstand beheren, de gebruiks- en onderhoudsgeschiedenis raadplegen en toekomstig onderhoud automatisch plannen. Daardoor gaan uw werktuigen langer mee en vermijdt u verlies en diefstal. En dat heeft een positief effect op uw ecologische voetafdruk.

Wil je HeronTrack proberen?

Neem contact met ons op voor een demo