Anno 2022 moet je als bedrijf inspanningen doen om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Wist je dat efficiënt gereedschapsbeheer je hierbij kan helpen? Door je gereedschap beter te beheren, gaat het langer mee en raakt het niet verloren. Dat is niet alleen positief voor je portemonnee, maar ook voor je ecologische voetafdruk. Ontdek er alles over in dit artikel.

Als bouw- of installatiebedrijf gebruik je heel wat gereedschap. De beschikbaarheid van betrouwbaar werkmaterieel is cruciaal voor je business. Alleen met het juiste gereedschap dat goed functioneert, kunnen je werknemers hun taken efficiënt uitvoeren.

Slecht gereedschapsbeheer vergroot ecologische voetafdruk

Veel gereedschap wordt slecht beheerd en onderhouden. Daardoor gaat het verloren of raakt het vroegtijdig defect, waardoor de afvalberg onnodig groeit.

Gereedschap dat slecht functioneert of simpelweg ontbreekt, heeft bovendien zware gevolgen voor je onderneming. Niet alleen op vlak van kosten voor de aankoop van nieuw gereedschap, maar ook in termen van inactiviteit of een verlaging van de productiviteit van je personeel.

Daarom moet je inzetten op twee zaken:

  • De levensduur van je gereedschap verlengen.
  • Verlies en diefstal van gereedschap vermijden.

Verleng de levensduur van je gereedschap

Bij aankoop van nieuw gereedschap, denk je meestal niet meteen aan vervanging. Logisch, want je hoopt dat het zo lang mogelijk zal meegaan. Toch kan gereedschap door intensief gebruik snel verslijten. Maar daar heb je als gebruiker ook zelf de hand in.

Door je gereedschap op regelmatige basis te onderhouden, kan je de levensduur van je gereedschap aanzienlijk verlengen. Goed onderhoud begint bij het zorgvuldig schoonmaken van je gereedschap en het tijdelijk vervangen van slijtgevoelige onderdelen, zoals een boor. Lang doorwerken met versleten materiaal heeft een negatief effect op de levensduur.

Vermijd verlies en diefstal van gereedschap

Uit statistieken van de politie blijkt dat er in België elke dag ongeveer 8 diefstallen op bouwwerven plaatsvinden. Het gaat over diefstal van bouwmaterialen, klein gereedschap en zwaar werkmaterieel.

Diefstal is echter niet de enige oorzaak van verloren gereedschap. Vaak raakt werkmateriaal ook gewoon kwijt doordat het op de werf slecht beheerd wordt. Het wordt tijdens het werken ergens neergelegd en vervolgens vergeten. Of het wordt even gebruikt en per ongeluk meegenomen door een andere aannemer op de werf.

Efficiënt en ecologisch gereedschapsbeheer

Het vermijden van verlies, diefstal of vroegtijdig defect van je gereedschap begint bij de psychologie van je werknemers. Door de verantwoordelijkheidszin van je werknemers te stimuleren, hebben ze meer aandacht voor het gebruikte gereedschap en gaan ze er bewuster en zorgzamer mee om. Maar hoe doe je dat?

Automatische onderhoudsmeldingen

Met het HeronTrack tool tracking systeem kan je per gereedschap informatie bijhouden over uitgevoerde en geplande onderhoudsbeurten. De software verwittigt je automatisch wanneer je werkmaterieel onderhoud nodig heeft. Zo sla je nooit een onderhoudsbeurt over en gaat je gereedschap langer mee.

Gebruikersgeschiedenis stimuleert verantwoordelijkheidsgevoel

De tracking data vertellen je ook wie de laatste gebruiker was van een gereedschap. Die wetenschap verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel bij je medewerkers om goed zorg te dragen voor hun werkmateriaal.

Tool tracking voorkomt verlies en diefstal

Met een gereedschap tracking systeem weet je op elk moment waar je gereedschap zich bevindt. Via de mobiele app van HeronTrack vinden je werknemers al het gereedschap op de werf snel terug en raakt er niets verloren of gestolen.

Je ecologische voetafdruk verkleinen met efficiënt gereedschapsbeheer?

Een tool tracking systeem maakt het beheer van je gereedschap heel makkelijk en efficiënt. Met HeronTrack kan je het gereedschap van al je werven vanop afstand beheren, de gebruikers- en onderhoudsgeschiedenis bijhouden en toekomstige onderhoudsbeurten automatisch inplannen. Zo gaat je gereedschap langer mee en vermijd je verlies en diefstal. En dat heeft een positief effect op je ecologische voetafdruk.


Wil jij HeronTrack gratis uitproberen?